lördag 8 september 2012

Man måste spara plats åt det väsentliga

En del av oss äter både frukost, lunch och mellanmål till frukost:




Andra av oss är mer modesta:




Man vet ju att det här landet har vita Maltesers liksom.

Inga kommentarer: